حوزه علمیه «در خود»، حوزه علمیه «برای خود»

منتشر شده در شنبه, 25 آبان 1392 09:26

آگاهي طبقاتي واژه‌اي است كه نويسندگان معتقد به سنت ماركس براي اشاره به فرايندي به كار مي‌برند كه به موجب آن اعضاي يك طبقه (يعني از سرنوشت و هويت جمعي‌شان) «آگاه» مي‌شوند. ماركس الگويي دو وجهي از كشمكش ارائه مي‌داد كه طبق آن كل جامعه را به دو طبقه اساسي تقسيم مي‌كرد: طبقه بورژوا (سرمايه‌دار) و طبقه پرولتاريا (كارگر)؛ كه همواره كشمكش بين اين دو بر سر منافع سرمايه و كار وجود داشت. پرولتاريا كم كم از طبقه‌اي «در خود» يعني اجتماع ساده‌اي از كارگران كه در موضع طبقاتي با يكديگر شريكند ولي آگاهي دسته جمعي ندارند، خارج مي‌شود و به صورت طبقه‌اي «براي خود» در‌مي‌آيد. ماركس طبقه در خود را گروهي از افراد دانسته كه به دليل نسبت مشتركي كه با ابزار توليد دارند به هم پيوسته‌اند. اما طبقه براي خود، گروهي از افرادند كه نه فقط نسبت مشتركي با ابزار توليد دارند بلكه متوجه شده‌اند كه داراي منافع مشترك هستند، و با همديگر فعاليت مي‌كنند تا به هدف و منافع مشتركشان دست يابند.

 

اصطلاح آگاهي طبقاتي با تعارض طبقاتي – انقلابي، ارتباطي تنگاتنگ دارد و به اراده مسلم كارگران براي شناخت دشمن مشتركشان (سرمايه‌داران) و هدف مشتركشان (پيروزي طبقه كارگر) دلالت مي‌كند. بر طبق نظر ك.ر.پوپر، اين امر نشان مي‌دهد كه چگونه در وضع عيني طبقات، ذهن اعضاي آن طبقه را سرشار از آگاهي مي‌سازد، يا اگر بخواهيم اين انديشه را به زباني بيان كنيم كه كمتر به هگل  وابسته باشد، بايد بگوئيم، آگاهي طبقاتي نشان مي‌دهد چگونه به مدد آن اعضاي يك طبقه به وضع طبقاتي خود، آگاهي مي‌يابند. به بياني ساده‌تر مي‌توان گفت كه آگاهي طبقاتي احساس گروهي است كه دستاوردها اجتماعي آن مشخصاً به كاميابي‌هايش به صورت يك گروه بستگي دارد. به بيان ديگر مي‌توان گفت كه آگاهي طبقاتي وقتي وجود دارد كه جامعه كاملاً گروهبندي شده باشد و اين گروهها از لحاظ خصوصيات اقتصادي مشابه باشند و در آزمون‌هايي كه در زمينه ادراك‌شان از خصوصيات مشترك، نيازهاي مشتركشان، و هدفهاي جمعي مشترك به عمل مي‌آيد، ثمرات بالا و مشابهي به دست آورند.

 

اصطلاح آگاهي طبقاتي را جامعه‌شناساني كه خارج از سنت ماركيستي قرار دارند، با تسامح، براي اشتمال بر هر گونه احساسات خودآگاهي يا احساس اشتراك هويت در بين اعضاي يك طبقه اجتماعي به كار برده‌اند. اصطلاح ديگري در ارتباط با آگاهي طبقاتي وجود دارد، كه آگاهي كاذب خوانده مي‌شود، «آگاهي كاذب» را طرفداران ماركس در وصف شرايط به كار مي‌برند كه پرولتاريا از درك ماهيت «حقيقي» منافع خود باز مي‌ماند و به آگاهي طبقاتي نائل نمي‌شود. اكثر كساني كه واژه آگاهي طبقاتي را به كار برده‌اند آن را از ماركس اقتباس كرده‌اند.

 

بر اساس این مدل در طول تاریخ ایران هرگاه حوزه های علمیه به خودآگاهی رسیده است و از طبقه «در خود» به طبقه «برای خود» تبدیل شده، توانسته است در جامعه تاثیرات بسیار موثری داشته باشد، البته منظور از تاثیرات در اینجا تاثیرات مثبت دینی است، نمونه هایی از این مورد را میتوان در جنبش تنباکو، انقلاب مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران مشاهده کرد.

 

با مطالعه این موارد براحتی میتوان مشاهده کرد که در این برهه های تاریخی روحانیت روندی رو به رشد داشته است و با رسیدن به خود آگاهی بسمت حرکتهای ایجابی و تولیدی رفته است و از حالت انفعال خارج شده است، نکته مهم این است که زمانی که روحانیت و حوزه های علمیه به خودآگاهی میرسند از نظر حرکت فکری از جامعه جلو میزنند و در تشخیص مسائل جامعه موفقیت هایی را دارند از این رو جامعه نیز تمایل بسیاری به حوزویان دارد، همین مشاهده میگوید زمانی که حوزه علمیه به خودآگاهی نرسیده است و طبقه ای در خود بوده است پیله ای بدور خود کشیده و درگیر مسائل درونی است از این رو حرکتی انفعالی و دفاعی داشته است.

 

بنظر میرسد حوزه علمیه هم اکنون در وضعیت «در خود» قرار دارد یعنی اینکه پیله ای بدور خود بسته است، زندگی حوزویان از زندگی مردم جدا شده است و ارتباط حداقلی با مردم برقرار است، سوالات حوزویان سوالات جامعه نیست از این رو از منابر گرفته تا طرح های پژوهشی مسائلی را دنبال میکنند که بعضا بود و نبودشان خیلی برای جامعه فرقی ندارد، همه این مسائل باعث شده است تا جامعه نیز استقبالی از آنها نکند، در این شرایط روحانیت و حوزه های علمیه در یک تاخر تاریخی رنج میبرند و جامعه احساس میکند سالها از حوزه علمیه جلو افتاده است. حوزه علمیه امروز با همه گسترشی که در سالهای بعد از انقلاب داشته است از نظر کیفی خودآگاهی خود را از دست داده است و به طبقه ای در خود تبدیل شده است.